Pomoc dla niepełnosprawnych

Wiadomości gospodarcze

Data publikacji : 18.05.2012

Polski rynek obligacji skarbowych

– kondycja na początku 2012 roku i przewidywania na najbliższe miesiące


Pierwsze miesiące 2012 roku pokazują siłę polskiego rynku obligacji

Polski rynek obligacji skarbowych dobrze radzi sobie w tym roku – instrumenty dłużne Ministerstwa Finansów cieszą się dużym zaufaniem inwestorów, co przekłada się na solidne spadki rentowności. Od początku stycznia do pierwszych dni maja rentowności benczmarkowych obligacji 10-letnich zmniejszyły się o ponad 60 punktów bazowych (z poziomu 5,96 proc. odnotowanego na papierze DS1021 dnia 4 stycznia do 5,29 proc. z dnia 7 maja). Spadki rentowności obligacji o krótszych terminach zapadalności są mniejsze, ale również znaczące: rentowności papierów 5-letnich (PS1016) obniżyły się w tym roku o ponad 50 pkt bazowych do poziomu 4,80 proc., natomiast instrumenty 2-letnie odnotowały spadek rentowności o niecałe 20 pkt bazowych do poziomu nieco powyżej 4,60 proc..

Według dilera obligacji banku BPH Piotra Żółtowskiego, „ten bardzo mocny ruch” jest szczególnie wymowny w obliczu „wielu zawirowań w gospodarce europejskiej,” które w pierwszych miesiącach tego roku często powiększały awersję do ryzyka. Jak podkreśla w rozmowie z PAP Żółtowski, niesłabnące zainteresowanie polskimi obligacjami świadczy o tym, że inwestorzy doceniają „bardzo mocne fundamenty naszego rynku i naszej gospodarki,” które są „bardzo dobrze postrzegane” przez międzynarodowych graczy. „Widać to choćby po tym, że polski rynek obligacji skorelowany jest z rynkami bazowymi rozwiniętymi (…). Nie reagujemy specjalnie na to, co dzieje się na rynkach obligacji we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii, lecz na to, co dzieje się na niemieckich bundach” – powiedział diler BPH.

Swoistym wskaźnikiem zaufania inwestorów do danej gospodarki są CDSy (credit default swaps), które stosowane są jako ubezpieczenie obligacji skarbowych danego państwa na wypadek niewypłacalności emitenta. Poziom CDSów dla polskich 5-letnich obligacji skarbowych spadł w tym roku o około 80 pkt bazowych, do poziomu nieco powyżej 200 pkt bazowych na początku maja. Podczas gdy odpowiednie CDSy dla obligacji zachodnich gospodarek określanych mianem „bezpiecznych przystani” na początku maja były na dużo niższym poziomie (CDSy 5-letnie notowane 4 maja: Niemcy – 84 pkt bazowe, USA – 40 pkt bazowych), wartości CDSów dla obligacji krajów PIIGS oraz wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej były na poziomie wyższym niż dla Polski (np. Irlandia – 564 pkt bazowe, Włochy – 446 pkt bazowe, Węgry – 486 pkt bazowych).

Poziom CDS-ów dla 5-letnich obligacji skarbowych Polski i wybranych państw świata – odczyt z dnia 4 maja 2012 i 4 stycznia 2012

 
Wartość z 04.5.2012
Wartość z 4.1.2012
Polska
202,76
294,11
Węgry
486,87
721,00
Czechy
115,04
179,55
Irlandia
563,84
716,12
Włochy
446,25
516,48
Portugalia
1008,25
1095,86
Hiszpania
478,55
436,52
Niemcy
84,50
104,50
Francja
190,76
225,50
Japonia
95,00
143,84
USA
40,13
49,55

źródło: Bloomberg, opracowanie PAP

Rekordowy udział inwestorów zagranicznych w polskim rynku obligacji skarbowych

Impuls do wzrostów na polskim rynku obligacji pochodzi z zagranicy – od zagranicznych inwestorów, którzy w tym roku dobrze zarabiają na polskich obligacjach, zyskując dodatkowo na relatywnie słabej złotówce – podkreśla Żółtowski. I faktycznie, zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotra Marczaka, w marcu portfel papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o 3,0 mld zł, osiągając rekordowy poziom 163,5 mld zł (w tym 163,2 mld zł obligacji).

„W I kw. inwestorzy zagranicznych zwiększyli zasoby papierów skarbowych o 9,3 mld zł. W kwietniu portfel inwestorów zagranicznych może uleć zmniejszeniu ze względu na wykup obligacji PS0412, których inwestorzy zagraniczni posiadali na koniec zeszłego roku 12,6 mld zł. Z tej kwoty ponad 80 proc. zrolowali do 25 kwietnia” – powiedział Marczak.

Ministerstwo Finansów na koniec kwietnia sfinansowało 2/3 potrzeb pożyczkowych na rok 2012, będzie ograniczać emisje długu

Korzystając z dobrej koniunktury na rynku SPW, Ministerstwo Finansów w pierwszych miesiącach roku emitowało sporo papierów wartościowych, starając się z wyprzedzeniem zaspokoić swoje potrzeby pożyczkowe. Dzięki temu, po kwietniu bieżącego roku sfinansowało już 64 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych pomniejszonych o zysk z NBP w wysokości około 8,2 mld zł – poinformował Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

„Od maja redukujemy więc zarówno podaż papierów skarbowych, jak i ilość przetargów bonów i obligacji. Damy odpocząć rynkowi szczególnie od podaży długoterminowych obligacji stałoprocentowych” – zapowiadał Marczak już pod koniec marca. „Planujemy, że do końca roku pozyskamy z przetargów papierów skarbowych znacznie mniej środków niż wypłacimy z tytułu wykupu i obsługi krajowych bonów i obligacji” – dodał szef Departamentu Długu Publicznego.

Rynek obligacji prawdopodobnie czeka okres stabilizacji

Według dilera BPH Piotra Żółtowskiego, polski rynek długu najprawdopodobniej czeka teraz okres stabilizacji, który może trwać około miesiąca. W tym czasie rentowność 10-letnich papierów może pozostawać w przedziale 5,30-5,60 proc.. „Spadki rentowności w tym roku były już tak duże, że trudno teraz o trwałe przełamanie dolnej granicy tego przedziału” – mówi Żółtowski. Z drugiej strony nie widać powodów do wzrostów rentowności, tym bardziej, że rynek skłania się do traktowania majowej podwyżki stóp jako wydarzenia jednorazowego i nie wycenia kolejnych podwyżek.

Historyczne poziomy rentowności polskich obligacji skarbowych 10-letnich

styczeń-maj 2012 styczeń 2009-maj 2012
Historyczne poziomy rentowności polskich obligacji skarbowych 10-letnich – w okresie styczeń-maj 2012 (źródło: TradingEconomics.com) Historyczne poziomy rentowności polskich obligacji skarbowych 10-letnich – w okresie styczeń 2009-maj 2012 (źródło: TradingEconomics.com)

(źródło: TradingEconomics.com)

Zarządzający portfelami papierów dłużnych funduszy inwestycyjnych TFI, ankietowani na początku kwietnia przez PAP w cyklicznym badaniu Fund Managers Survey, spodziewali się stabilizacji rentowności w perspektywie trzech miesięcy oraz wzmocnienia rynku w perspektywie 12 miesięcy. Średnia przewidywana rentowność 10-letnich obligacji skarbowych na koniec I kwartału 2013 roku była 30 pkt bazowych niższa niż ta odnotowana w czasie przeprowadzania ankiety i wynosiła 5,20 proc.

Źródło - redakcja ekonomiczna PAP                            

Data publikacji : 18.05.2012

Data modyfikacji : 13.06.2012Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Biuro Komunikacji Społecznej

Statystyka strony: 2352 wizyt