Pomoc dla niepełnosprawnych

Profile spółek

Poniższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Świdwinie

Opis działalności

Spółka została postawiona w stan upadłości 1.07.2013r.

Zgodnie z przepisami prawa przebieg postępowania oraz skutki ogłoszenia upadłości spółki reguluje ustawa z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012, poz. 1112 z późn. zm.).

Nadzór nad prowadzonym procesem upadłości sprawuje sędzia komisarz, a osobą zarządzającą jednostką staje się z mocy prawa syndyk, który obejmuje w zarząd majątek masy.

Dane kontaktowe

Województwo : zachodniopomorskie

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Świdwinie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Bolesława Chrobrego 24
78-300 Świdwin
tel.: (+48 94) 36 504 21
sekretariat@pksswidwin.pl
www.pksswidwin.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa
Departament Działań Poprywatyzacyjnych
tel.: (+48 22) 695 83 83, 695 87 67
fax: (+48 22) 695 93 36
Biuro Komunikacji Społecznej
tel.: (+48 22) 695 90 01, 695 90 02
fax: (+48 22) 629 98 38
inwestor@msp.gov.pl
www.msp.gov.pl

 

foto

Sektor

Transport

Wyniki finansowe w tys. zł

Wyniki finansowe spółki nie są publikowane ze względu na postawienie spółki w stan upadłości likwidacyjnej.


 

Zatrudnienie

60 pracowników

Kapitał zakładowy

1 000 000,00 zł

Prezes Zarządu

Roman Sieradzki - syndyk
Data publikacji : 24.07.2012
Data modyfikacji : 07.10.2014
Agnieszka Steindl