Pomoc dla niepełnosprawnych

Profile spółek

Poniższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

Opis działalności

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dawniej KiZCHS Siarkopol S.A. w Grzybowie) zajmuje się koncesjonowanym wydobyciem siarki metodą podziemnego wytopu, z rocznym wydobyciem ponad 800 tys. ton. Wydobywany surowiec cechuje się jakością powyżej światowych norm, przewidujących 99.95% czystości. Ponadto kopalnia pracuje według technologii, która oprócz swej innowacyjności, chroni środowisko naturalne. „Siarkopol” oferuje siarkę w postaci płynnej, granulowanej, mielonej i płatkowanej. Spółka zajmuje się również przetwórstwem chemicznym w postaci produkcji dwusiarczku węgla (wykorzystywanym głównie do produkcji włókien wiskozowych), siarki nierozpuszczalnej (stosowanej w przemyśle oponiarskim), siarki mielonej i płatkowanej. Spółka jest również właścicielem instalacji do produkcji siarczku sodu.

Odbiorcami wyrobów Spółki są głównie firmy z branży chemicznej, producenci: nawozów, środków ochrony roślin, włókien wiskozowych, celulozy, opon i wyrobów gumowych. W strukturze sprzedaży dominuje eksport (75%), m.in.: do Maroka, Rosji, Hiszpanii, Izraela, Niemiec, Belgii, Austrii, Czech, Ukrainy, Słowenii, Rumunii, Węgier, Indii, Brazylii, Indonezji, Włoch, Serbii, Chin, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zaś największymi klientami są: Maroc Phosphore S.A. Maroko, Lenzing AG, Ciech S.A., Michelin, Bridgestone oraz Spółki z Grupy Azoty.

Spółka ma dostęp do linii kolejowej LHS (tzw. „szeroki tor”). Posiada własny tabor kolejowy z zapleczem remontowym oraz dysponuje cysternami i kontenerami do przewozu produkowanego asortymentu. W 2012r. zakończona została budowa nowej instalacji do produkcji siarki nierozpuszczalnej o zdolności produkcyjnej 5 tys. ton/rok. Planuje także inwestycję w zakresie instalacji granulacji siarki (wg technologii Sandvika) i budowę bazy magazynowo-przeładunkowej. Spółka rozpoczęła również proces inwestycyjny związany z udostępnieniem złoża siarki, mającym na celu przedłużenie działalności wydobywczej. Jest właścicielem Hotelu „Gwarek” usytuowanym w centrum Staszowa.

W dn. 21 listopada 2013 roku Grupa Azoty S.A. podpisała ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży 4.675.000 akcji spółki KiZCHS „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, stanowiących 85% kapitału zakładowego. Tym sposobem spółka weszła w skład Grupy Azoty S.A.

Dane kontaktowe

Województwo : świętokrzyskie

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.
Grzybów, 28 - 200 Staszów
tel.: (+48 15) 864 9201
fax: (+48 15) 864 37 17
www.siarkopol.org

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa
Departament Prywatyzacji
tel.: (+48 22) 695 87 22, 695 87 05
fax: (+48 22) 695 88 18
Biuro Komunikacji Społecznej
tel.: (+48 22) 695 90 01, 695 90 02
fax: (+48 22) 629 98 38
inwestor@msp.gov.pl
www.msp.gov.pl

foto

Sektor

Otoczenie górnictwa

Wyniki finansowe w tys. zł

 
  2011 2012 2013
Przychody ze sprzedaży 297 579 381 332

237 935

Zysk netto 66 084 119 532

773

Kapitał własny 60 108 86 502

297 794

 

Zatrudnienie

769 osób (na dzień 31.12.2013 r.)

Kapitał zakładowy

55 000 000,00 zł

Prezes Zarządu

Marian Kosowicz

Doradca prywatyzacyjny

PKF Consult sp. z o. o. , PKF Grupa Konsultingowa sp. z o. o., Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Data publikacji : 26.08.2009
Data modyfikacji : 10.10.2014
Agnieszka Steindl